Arbeidsrecht

Juridische bijstand op het gebied van arbeidsrecht

Bent u op zoek naar een juridisch adviseur die u kan bijstaan in zaken met betrekking tot arbeidsrecht, ontslag of ziekte? Ebisch Legal beoordeelt arbeidsrechtelijke cases, redigeert arbeidsovereenkomsten, brieven en beëindigingsovereenkomsten én correspondeert op verzoek met wederpartijen en betrokken derden, zoals bedrijfsartsen, mediators en vakbonden. Het arbeidsrecht is een rechtsgebied dat steeds in ontwikkeling is en de laatste jaren ook grote, inhoudelijke wijzigingen heeft gekend. Ook voor de komende jaren liggen er nog grote wijzigingen in het verschiet.

Expertises in arbeidsrecht

Ebisch Legal biedt deskundige juridische bijstand aan zowel werkgevers als werknemers over uiteenlopende arbeidsrechtelijke thema’s zoals:

Arbeidsongeschiktheid & Ziekte

Een tijdelijke of chronische toestand om fysieke en/of mentale redenen waarbij de werknemer niet in staat is zijn werkzaamheden te verrichten.

Arbeidsconflicten

Geschillen tussen werkgever en werknemer die hebben geleid tot een verstoring van de arbeidsverhoudingen.

Arbeidsvoorwaarden

De individuele of collectieve afspraken over de rechten en plichten van werkgevers en werknemers in het kader van een arbeidsovereenkomst.

Ontslag

Het eenzijdig beëindigen van een arbeidsovereenkomst met een werknemer door middel van opzegging of ontbinding.

Reorganisatie

Het herstructureren van het personeelsbestand en het in dit kader eenzijdig beëindigen van arbeidsovereenkomsten met één of meerdere werknemers om bedrijfseconomische redenen.

Vaststellingsovereenkomsten

De overeenkomsten waarmee een arbeidsovereenkomst onder bepaalde voorwaarden met wederzijds goedvinden wordt beëindigd.

Cao’s

Collectieve afspraken over onder andere arbeidsvoorwaarden gemaakt tussen vakbonden en werkgevers(-organisaties) in een bepaalde branche of sector.

Concurrentie- en relatiebedingen

afspraken die het recht op vrije arbeidskeuze van een werknemer tot op zekere hoogte beperken gelet op de belangen van de werkgever tot het behoud van zijn bedrijfsdebiet.

 

Juridisch advies nodig? Neem vrijblijvend contact op.