Ondernemingsrecht

Juridisch advies over ondernemingsrechtelijke zaken

Het ondernemingsrecht is de verzamelnaam voor de wetgeving die verband houdt met het ondernemen door natuurlijke personen en rechtspersonen. Een rechtspersoon is een juridische figuur die rechten en plichten kan dragen, zoals ook een natuurlijk persoon dat kan. Een BV of een vereniging zijn hiervan voorbeelden. Het ondernemingsrecht omvat onder andere specifieke wetgeving die geldt voor de verschillende categorieën van rechtspersonen. Het gaat hier om wetgeving in absolute/algemene zin, maar ook om wetgeving die de verschillende organen betreft waaruit een rechtspersoon bestaat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de rechten en plichten van de aandeelhoudersvergadering (AvA) van een BV. Dit deel van het ondernemingsrecht wordt ook wel het vennootschapsrecht genoemd. Ebisch Legal adviseert ten aanzien van deze onderwerpen, stelt overeenkomsten op of beoordeelt deze, en correspondeert met wederpartijen en derden in zaken.

Expertises in ondernemingsrecht

Ebisch Legal biedt deskundige juridische bijstand aan cliënten over de navolgende ondernemingsrechtelijke thema’s waaronder:

Vennootschapsgeschillen

Geschillen tussen verschillende organen van de vennootschap of tussen natuurlijke personen binnen één en hetzelfde orgaan, waarbij deze geschillen het belang van de vennootschap raken.

Bestuurderspositie

Kwesties over benoeming, schorsing of ontslag van bestuurders of aansprakelijkheidsgerelateerde zaken aangaande bestuurders.

Aandeelhouderpositie

Kwesties over benoeming, schorsing of ontslag van bestuurders of aansprakelijkheidsgerelateerde zaken aangaande aandeelhouders.

Commerciële contracten

Overeenkomsten tussen twee of meer ondernemers met zakelijke verplichtingen over en weer.

Managementovereenkomsten

overeenkomst van opdracht tussen de vennootschap en een bestuurder waarin afspraken zijn gemaakt over de uitoefening van bestuurstaken.

Aandeelhoudersovereenkomsten

afspraken tussen verscheidene aandeelhouders van een vennootschap die men vertrouwelijk wenst te houden en veelal dienen ter aanvulling op de statuten.

Juridisch advies nodig? Neem vrijblijvend contact op.